Förbättra vägunderhållet på E16 Torsby-Lekvattnet-gränsen !

E16 är enl Trafikverkets mätningar och underhållskrav en klass 4 väg.
Det innebär plogning och halkbekämpning med sandning.
Många av oss har trista erfarenheter av för långt mellan plogningstillfällen, tunga moddsträngar som gör det otäckt att möta tung trafik, att det i innerkurvor kan vara utplogat över kantförstärkningen mm.

Pendlarkvällarna torsdag och söndag kan vi räkna avåkningsplatser på ett sätt som inte är vanligt på andra vintervägar. Berättelserna om hur vår vägsträcka är den sämst plogade i norra Värmland är det gott om. Att norska delen av E 16 sköts avsevärt bättre är en vanlig kommentar.

Nu är det aktuellt med ny upphandling av vägunderhållet och vi vill att vägen plogas ur bättre !
Klicka här, så kan du skriva på direkt.
Jolanda kommer att ha en papperlista i affären, Charlotte tar med
minst en till gymnastiken tisdagar och Uno tar med till skjutövningarna.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *