Park/Uddströms (öster om vägen, rakt emot Eklunds)

År 1934 bygger Bror Park (Rådom) en handelslokal på östra sidan landsvägen, mittemot Konsum.
Gösta Calais blir föreståndare.

Park överlät senare affären tll Gösta Calais, som hade en stor kundkrets under kriget., men när Konsum kom hotande nära med sin butik passade Calais på att överlåta affären till Stålhammar, som överlät affären till Uddström, så då lade ner affärsverksamheten och sålde lägenheten till Averdal.