Gethöjden

Ett ödetorp på hemmanet Bredsjön, som låg söder om Långmyren. Den som bodde där under 1800-talets senare hälft och vid sekelskiftet, hette Gustaf Johansson. Hans hustru hette Sofia Petersdotter. Hon kom från Brandval i Norge. De hade döttrarna Anna-Kajsa och Beda samt sönerna Johan och Peder. När hustrun dog, flyttade de övriga därifrån och torpet blev öde år 1908. Ägare är Billeruds A.B


Google maps
Fornsök