Höktorp


Ett torp på hemmanet Bredsjön, som ligger c:a 1/2 km nordväst om torpet Lövhöjden. Enligt äldre sägner hette det Lektomäki och upptogs aven finne Heikonen, från Bredsjön. Den som bodde på Höktorp i mitten av 1800-talet hette Jan Persson född 1823. Hans hustru hette Karin Larsdotter född 1826. De hade döttrarna Ingeborg, född 1851, Karin, Anna Maria och Elsa. Under andra hälften av 1800-talet och till sekelskiftet bodde en där, som hette Nils Henriksson, hans hustru hette Kerstin Mattsdotter. De hade sönerna Henrik, Magnus Fridolf, Lars, Nils Viktor och August, samt dottern Karolina. Höktorp blev sålt till A.B. Rottneros Bruk, och Mens Mattsson(1) från Koja bodde där som arrendator i fyra år. När han flyttade till Tiola kom en som hette Hilmer Persson(2] och hans hustru hette Lisa Persdotter från Torp i Bredsjön. De bodde där tills han dog. Torpet blev sedan sålt som skogsarbetare-småbruk till en Sven Svedlund. Det blev nu ordentligt uppbyggt, men han stannade endast några år. Det blev omkring 1940 så, att kommunen fick försälja torpet. Det såldes på auktion till Gustaf Mattsson Tiola, som överlät det till sin syster och svåger Oskar Johannesson. Han bodde där till år 1952(3) då han blev änkling och måste flytta därifrån. Det står nu öde och kommer säkert aldrig att bebos.


Rättningar
(1] Mentz Mattias Mattsson.
Benny Ljus

(2] Hilmer Persson och hans hustru hette Hilda Persdotter från Torp i Bredsjön.
De bodde där tills han dog. (Avled 1922)
Ann-Viol Johansson

(3) 1952 felaktigt.
Pappa Oskar Johannesson samt jag och min syster Aina flyttade från Höktorp efter mammas död 1955.
1957 bodde Beda och Mentz samt Hilma, Berta, Gustav och jag (Börje) i Höktorp efter Tiolabranden en kortare period.
Vi sålde Höktorp 1968.

Börje Oscarsson


Höktorp eller Haukkala.
Torp under Lövhöjden. Upptogs troligen av Olof Persson Höök (Haukkainen) i början av 1700-talet. Rökstugudelen av huset revs på 1930-talet. Foton ca 1900.
Ur boken Försvunna rökstugor av bl.a Lars-Olof Herou.
Irmgard Henriksson 

Min Farfarsfar Nils Henriksson född 1841-09-27 i Höktorp.
Död 1900- 04- 12 i Höktorp.
Gift med Kerstin Mattsdotter född 1845
Carl-Johan Robsahm


Gamla stugan vid Höktorp


Gården Höktorp i början av seklet.

– Skördefolket är Beda och Mentz Matsson och dottern Jenny.

Morfar (Mentz) utvandrade från Kuja i Långsjöhöjden till Nordamerika 26 juni 1903. Det var meningen att mormor (Beda) och Jenny skulle resa efter till Amerika men morfar längtade hem så han återvände till Lekvattnet 14 december 1906. Mormor och Jenny hade bott i Kuja i Långsjöhöjden hos morfars mor som var änka. När morfar kom hem flyttade morfar, mormor och Jenny till Höktorp i Bredsjön i december 1906. Min mor Anna är född 15 december 1910 i Höktorp. Jag minns inte säkert när morfar köpte Tiola. I min släktforskning finns uppgift om att Berta född 12 december 1914 och som var barn nummer 6 i syskonskaran på 11 barn var född i Höktorp, Bredsjön Lekvattnet. Om de senare födda barnen är endast Lekvattnet angivet som födelseort.
Troligen är fotot från 1907.
Åsa Teiden/Anne-Marie Hansson (född Alfredsson)

Matboden byggd 1850 finns kvar idag. (syns på andra bilden nedanför)
Börje OscarssonDär bodde min mormor och morfar som nygifta 1914 tills hon blev änka 1922 och där föddes fyra barn Henry, Gunborg, Birgit(ta) och min älskade mor Ruth.
Mormors namn Hilda Karolina Persson och morfars namn Hilmer Persson.
Mormor med barnen flyttade som änka till Hörn i Bredsjön.
Sommaren 2006 var jag o min bror Bernt samt min svägerska Ingrid och hälsade på huset tillsammans med bröderna Birger och Ivan Skanfors
och det var en mäktig känsla att stå där på trappen där “de mina” bott en gång för längesen
Ann-Viol JohanssonDet här är Signe Svedlund/född Östlund(min mormor)
och bilden är från Höktorp, troligtvis från år 1939-40.
Sven-Åke Karlsson


Familjen Svedlund i Höktorp Lekvattnet.( Två av barnen är inte med vid detta tillfälle.)

  1. Elov
  2. Sven
  3. Iris
  4. Vidar
  5. Signe
  6. Helge
  7. Harry.

Alla Svedlund. Sven och Signe är föräldrarna.
Gunilla Eriksson

Min far Harry Svedlund och jag, 1952

Ingalill Gumaelius


Flygfoto Höktorp, Bredsjön