Kvarnåsen

Ett ödetorp på hemmanet Bredsjön, som ligger väster om Bredsjöns by på gränsen till Gräsmark, på norra sidan av Granån.

De som enligt kyrkboken av 1851 bodde där var inhyses Maria Jonsdotter med tvillingarna sonen Olof och dottern Maria födda år 1850. Ägaren var Nils Mattsson och hans hustru hette Ingeborg Jonsdotter. De hade döttrarna Karin och Inga Kajsa samt sönerna Jan, Nils och Johan.

Sedan blev det en ny ägare, som hette Magnus Eriksson. Hans hustru hette Kajsa Jansdotter. De hade döttrarna Maria Britta, Anna Stina och Emma.

De som bodde där i början av 1900-talet var en som hette Jakob och hans hustru hette Stina. De hade en son som hette Alfrid. Han reste till Amerika och de gamla dog och torpet blev öde år 1910.

I Granån invid torpet hade bönderna i Bredsjön sina kvarnar. Det var ett utmärkt fall i älven med en damm, som kallas kvarndammen, men rätta benämningen är Kössi, som utvidgningen av bäcken har kallats. Där var en medelstor bäckkvarn, ja kanske två stycken. Bredsjön hade medelstora jordbruk, och det var ej små mängder, som årligen skulle malas. Bredsjön hade en kvarn längre ner i ån vid ett fall som hette Kvarnhörn. Den uppdämningen var under tiden som flottning pågick i Granån, en stor upplagsplats, dit allt virke från hela västra trakten av Bredsjö hemman och delar av Gräsmark kördes. Åren 1909-1911 var det omkring ett 40-tal hästar som körde dit varje vinter.


Google maps
Fornsök