Måns-Olastorp (Övre Tiola)

Ett öde torp på hemmanet Bredsjön, som ligger på berget nordväst om Tiola. Den som började odla där, skulle enligt sägnen vara Tiainen, den samma som odlade Tiola. Den som enligt kyrkboken av 1851 bodde där, var änkan Maria Henriksdotter samt hennes gifte son Henrik Mattsson. Hans hustru hette Maria Jonasdotter. De hade två döttrar: Mathilda Maria och Hulda Lovisa. Under senare hälften av 1800-talet och vid sekelskiftet bodde där en som hette Paulus Mattsson och hans hustru hette Maria. De hade fyra söner: Olof, August, Per och Viktor samt dottern Karolina. Ar 1907 sålde Paulus torpet till A.B. Rottneros Bruk, och det blev bolagsjord. Dit kom då en Arrendator, som hette Johan Svedlund. Hans hustru hette Maria. De hade två söner: Sven och Verner, samt döttrarna, Viktoria, Vera, Vira och Vanda. De flyttade därifrån och torpet blev öde omkring år 1940. Det brukades några år av Mens Mattsson Tiola men blev utlagd till skogsmark.


Google maps

Fornsök