Mellangården

En ödegård, som ligger på hemmanet Bredsjön och är belägen mitt i byn Bredsjön. Den har varit en av de större gårdarna i hemmanet. Den som enligt kyrkboken av 1851 bodde där, hette Jöns Olsson, född i Gräsmark år 1807. Hans hustru hette Marit Henriksdotter, även från Gräsmark, född 1799. De hade en dotter som hette Maria född 1833, samt sönerna: Olof född 1836, Jan född 1840. så bodde där änkan Marit Henriksdotter född 1799. på 1880-talet ägdes gården av Johannes Kristoffersson och hans hustru Elsa Jansdotter. De hade tre döttrar: Emma, Klara och Beda, samt fyra söner: Johan, August, Anton och Karl. När föräldrarna blev gamla, så brukades gården av syskonen Emma, August och Anton. De andra gifte sig och flyttade från hemmet. Anton var den sista, som bodde på gården och när han dog, så blev gården öde och det vackra torpet och boplatsen ser ut att bli skogsmark.
Det har blivit öde på 1960-talet.(1)


(1)Mellangården aldrig blev öde!
Efter Anton Johannessons bortgång övertogs gården av släktingen Ulf Johannesson som fortfarande bor där.
Ronny Jansson

Finns det något större kök än det på Mellangården…..
Irmgard Henriksson
Dit var jag MYCKE till Justina och Anton när jag var barn.
Ja köket är väldigt stort
Adina Werner


Google maps


Flygfoto Mellangården, Bredsjön