Övre Bondtorp (Moilandstorp)

Ett ödetorp på hemmanet Bredsjön, som ligger söder om Oxtjärn.

Den som i början av 1700-talet skulle börja odla och bygga där var en finne, som hette Moiland och enligt kyrkboken av 1851 bodde en där, som hette Per Persson, född 1812. Hans hustru Maria Larsdotter var född 1819. De hade fem döttrar: Karin, född 1844, Maria, född 1847, Britta, född 1849, Ingeborg, född 1852 och Stina, född 1895[1]. Efter dem så bodde en där, som hette Nils Kristofferson. Hans hustru hette Maria Andersdotter. De hade en dotter, som hette Maria, samt pigan Maria Jakobsdotter, och drängen Henrik Henriksson.

Sedan bodde en där som hette Lars Larsson, Hans hustru hette Stina Andersdotter. De hade sönerna August, Johan och Lars-Magnus, samt döttrarna Karolina, Stina och Maria. Den som sist bodde på Bondtorp hette Johannes Persson och kom från Nola Myra i Ormhöjden. Hans hustru hette Maria Andersdotter och kom från Ärila i Lekvattnet. De hade sönerna Johan, Per, Anton och Oskar, samt döttrarna Anna och Lisa. De var torpare under Billeruds A.B., och när de flyttade blev torpet öde, troligen år 1925.

Det var en gång i tiden ett ganska stort torp, som födde flera kor och de som bodde där klarade sig ganska fint, men de saknade väg och det var många gånger besvärligt, särskilt vid sjukdom och även att få hem de förnödenheter som ej kunde framställas på torpet. Torpet är nu beväxt med skog, men lämningar efter bebyggelsen finns kvar.


[1] Året skall nog vara nog 1859. 1895 gör Stina mycket yngre, det troliga är att de två sista siffrorna kastats om.

Sune Lekemark Hembygdsföreningen

Stina föddes 1855. Irmgard vè Alfhem


Google maps

Fornsök