Södra Torp

Ett ödetorp på hemmanet Bredsjön, som ligger mellan Norra torp och västra Bråten. Den som bodde där under 1800-talets första hälft och fram till 1810, hette Jan Jönsson född 1779[1]. Hustrun Karin Eliasdotter var född 1796. O.Ä. dottern Gustava Gullbransson född 1850, dottern Kerstin född 1824, dottern Kajsa född 1833 samt sonen Lars född 1838. så bodde där Inhyses Maria Persdotter. Sedan denna familj flyttat därifrån så har torpet varit öde, troligen före år 1880.


[1]I samtliga husförhörslängder från 1820 och framåt anges Jan Jönsson vara född 1797. Han var född i Gräsmark. Irmgard vè Alfhem


Google maps