Täppan

 

Ett ödetorp på hemmanet Bredsjön, som ligger nordväst om gården Torp i Bredsjön. Den första som omnämnes bo där var enkemannen Jon Jönsson född 1795 och drängen Jan Henriksson född 1834, hans fästekvinna Maria Henriksdotter född 1829, samt två söner, Johan och Hellik. De flyttade till Hörn och samma personer är omnämnda där. Så bodde där inhyses Nils Jönsson född 1800 och pigan Marit Nilsdotter. Under senare hälften av 1800 och början av 1900-talet bodde där en som hette Per Persson och hans hustru hette Britta Sjödin. De hade två döttrar, Beda och Emma, samt sonen Petter. När föräldrarna dog var det döttrarna, som brukade torpet och hade kor och smådjur. Emma var den sista som bodde där. Hon flyttade ner till Mårbacken och torpet blev öde år 1850[1]. Retter är nu ägare av torpet som är igenväxt med skog.


[1] Det är fel årtal när Täppa blev öde. Min far har skrivit 1954. \Inga May Skanfors


Google maps

Fornsök


Flygfoto 20 = Täppan, Bredsjön


Pappa Birger tog kortet på mig vid Täppa i Bredsjön en sommar i mitten av 50-talet. Kenneth Skanfors
Pappa Birger tog kortet på mig vid Täppa i Bredsjön en sommar i mitten av 50-talet.
Kenneth Skanfors
Foto: Maria Kruse. Hittade fotot i en bunt bilder efter min faster Jenny Mattsson som var född 1903.

Hittat en Britta Persdotter född 1865 i Bredsjön. Hon bor med sin familj på Bråten fram till 1884 då hon flyttar.
Tänker att hon kanske gifter sig med någon som heter Eriksson.
Irmgard Henriksson

Jajamän, gifter sig med en Per Eriksson. De bodde på Täppa i Bredsjön.
Oscar Elfstrand

Emma (dotter till Britta ovan) född 1901 skriven på Täppa 1950. År 1960 skriven på Bäckebo, Mårbacken. Enl Sveriges befolkning 1950 och 1960.
Irmgard Henriksson