Brånsätra (Ulvsjön på kartan)

Ett öde torp på Ulvsjöns hemman, som ligger i norra ändan av Ulvsjöarna och på kartan kallas Ulvsjön, men skall vara Brånsätra. Den första som bodde på torpet hette Halsten. Vad hans hustru hette är obekant, men han hade en dotter som hette Hälja och i dagligt tal kallades hon för Bron-Häli, (tjockt l.) Hon blev gift med en hette Anders Nilsson. Detta var i början av 1800-talet.

På 1870-talet och fram till 1921 var det en son till Anders och Häli som bodde där. Hans hustru hette Annika och hon kallades alltid för Bron-Annika. Anders var en lugn och fridsam man, men så var Annika raka motsatsen. Ja, hon var ingen elak människa. Hon var robust och bestämd och sade vad hon menade, vare sig det var ont eller gott. Hon var en rättvis hustru, men det var nog kanske bäst att Anders först rådgjorde med henne, innan han företog sig något nytt.

År 1917 sålde de gården till Major Påhlson, Rottneros, och gjorde undantag att få bo kvar och bruka jorden i fem år. När de flyttade därifrån, bortarrenderades torpet till en som hette Oskar Dahl. Han var född på Käckåsen och hade sin hustru från Köla i Östmark. De bodde där i tolv år. Påhlsson avstyckade inrösningsjorden med stödskog och sålde torpet till Johan Johansson från Vallen i Torpberg. Hans hustru kom från Kull-Erik i Käpparnstorp. De bodde på torpet till 1946, då de flyttade därifrån och det blev öde.

Stugan användes som fritidsbostad och en del av åker jorden brukas ännu, men största delen är skogbeväxt. Torpet blev öde år 1946.