Gärdet i Fäbacken

image_print

Ett öde torp på hemmanet Fäbacken, som försvunnit med namn och allt. Även lämningarna av bebyggelsen har så gott som försvunnit.
Det var beläget på västra delen av gården Där Ner(Nirsan). Huset låg längst väst mot skogen. De första som omnämnes där var Jön Eriksson född 1818. Hans hustu hette Karin Halstensdotter, född 1827. Sonen Halsten född 1847, samt döttrarna Maja Stina född 1850, Ingeborg född 1852 samt Maria och Karolina,födelseår saknas.
Sedan kommer pigan Stina Jansdotter född 1835 samt gossen Nils Nilsson född 1841.
De var de sista, som bodde där och det synes som de på 1860-talet skulle försvunnit när utflyttningen från Fäbacken till Amerika och Norrland gick som värst. Torpet blev inlemmat med gården Där Ner, som gjorde att det helt försvann.