Hiransvallen

Ett litet ödetorp, som ligger på hemmanet Fäbacken av Ulvsjön, nordväst om Hiranstjärn ca 1 km.

Den som först enligt kyrkboken av 1851 bodde där, hette Per Persson, och hans hustru hette Stina Olsdotter. De hade döttrarna Annika, Anna, Stina och Maria. Dottern Annika gifte sig med Olof Stefansson, som kom från Norge och var odöling. När Per blev gammal, övertog Stefansson torpet. De bodde kvar där till sekelskiftet 18-1900. När de blev gamla och inte orkade mera, överlät de torpet till Lekvattnets församling, vilken ordnade med husrum närmare bygden och de fick underhåll till sin död och slapp gå under klubban, vilket på den tiden var de gamla och fattigas lott. De hade två döttrar, som var bortresta och var någon gång hem och hälsade på. De tycktes alltid vara nöjda med sin lott på gamla dagar och Olof Stefansson dog 1908. Hans hustru levde ett par år längre.

När de flyttade från Hiransvallen, så kom JoskNils och Bôra dit, men de var där endast några år och torpet blev öde omkring år 1906. Torsby kommun är ägare till det lilla skogsskiftet, som för 75 år sedan var ett litet hem, där förnöjsamma människor strävade.