Jonas

Ett litet ödetorp på hemmanet Fäbacken, som ligger väster om Ulvsjöarna, på norra sidan av torpet Korra. på den som bodde där har ingen hört mer än förnamnet och det var Jonas han hette och han hade en son som kallades Jonas-Otto.

Torpet äges av Johan Nilssons stbh. i Fäbacken. Lämningar efter bebyggelsen syns ännu, men det är nu beväxt med skog. Öde omkring 1860-talet.


Google maps