Käcken

En öde gård i Herimanet Fäbacken, som ligger i nordvästra hörnet av byn Fäbacken.

Det var en av de gårdar som aldrig flyttade över från Östmark när storskiftet gick, utan de som bott där har alltid varit kyrkskrivna i Östmark, oaktat att gården legat inom Lekvattnets gränser.

Under 1800-talets mitt bodde en där, en som hette Jon och han hade en son som hette Anders Jonsson och hans hustru hette Kajsa. De hade två söner: August och Johan samt en dotter som hette Ida. Det var ett präktigt folk, som arbetade upp gården och byggde ett nytt boningshus, och även byggde de en kvarn i den lilla bäcken, som kallas för Käckbäcken, där de kunde mala, även skrämjöl vilket gjorde att de fick malning mer än de hann med. Sonen August reste till Amerika. Ida gifte sig och flyttade, men Johan stannade hos föräldrarna.

Vid sekelskiftet 18-1900 sålde de gården till en skogsjobbare Enkvist. Han i sin tur sålde till Olof Olsson, södra Ängarna. Hans hustru hette Kajsa Olsdotter. De hade fyra söner: Karl, Erik, Magnus och Otto samt tre döttrar: Ester, Anna och Hanna. De bodde där till år 1919.

Gården såldes till Major Påhlson, Rottneros. Inägorna med stödskog avstyckades och försåldes till Gustaf Mattsson från Koja, Långsjöhöjden. Hans hustru hette Anna Jonsdotter från Lillberg. De hade en son som hette Ingemar. Vid Gustafs bortgång flyttade änkan och sonen till Karlstad och gården blev öde i början av 1960-talet. Boningshuset står kvar och användes som semesterbostad.