Kakkina (Örnbråten)

Ett ödetorp på hemmanet Ulvsjön, som ligger på berget väster om Ulvsjöarna och låg på samma område som Körra. Den som bodde där var en änka, som hade en son, som hette Emanuel Jonsson. Han var religiös och var hempredikant. Omkring år 1890 reste han till Norrland och har sedan ej hörts av. Gården ägdes och brukades av Jon Jonsson i Körra. Hans arvingar sålde torpet, som då var skogbeväxt, till A.B. Rottneros Bruk, som nu är ägare.
Husen stod kvar omkring år 1910.


Google maps

Fornsök