Kärr

Ett ödetorp på hemmanet Fäbacken av Ulvsjön, öster ut från södra ändan av Ulvsjöarna.

Den som först omnämns där var Enkmannen Pål Mattsson som kom från östra Sandsjöberg. Han var född år 1800. Han hade en son som hette Johan.

De blev dock snart borta och den, som efter dem bodde där var en som hette Henrik Henriksson Kling. Hans hustru hette Anna Andersson. De hade två döttrar, Ingeborg och Anna Maria, samt sönerna Anders och Jöns. Kling var en god spelman, som komponerade en del låtar och polskor. Spelmannen Julius Nilsson Borken spelade en del låtar, som var av Kling, Klingpolskan, Klinglåten m.fl. Nilssons son Oskar, som bor i Arvika, spelar dessa låtar ännu.

När Kling flyttade från Kärr, så bodde där en som hette Anders Andersson och hans fru hette Anna Andersdotter. De hade två söner: Anton och Johan. Johan gifte sig med en som hette Ida Larsson, från Pållila i Långsjöhöjden och blev på torpet. Hon dog i Spanskan 1918. De hade två döttrar: Elna och Karin. Johan gifte om sig men flyttade därifrån i slutet av 1920-talet.

Torpet såldes till Major Svante Påhlsson, Rottneros, och är nu helt beväxt med vacker ungskog. Husen revs ner, men en liten vacker bod (herbre) flyttades av Johannes Persson till Norra Bråten och kommer att bevaras för framtiden. Kärr blev öde på 1930.


Utläsning Anders i Kärr

“Utläsning” av Anders i Kärr år 1936.

Anders Andersson Hottakka (i Kistan)
född 1851 på Råbacken öster om Sammels.
en småväxt herre, dog på Kärr som änkeman.
– hustru Anna Ivarsdotter född 1859 på Rösberg.

Bakom kistan

  1. Signe Åström f. 1885 från Dammen (fru till Johan)
  2. Stig Erland f -1924 Lekvattnet (son till Johan)
  3. Hemmansägare Johan Andersson, född 1885  Lekvattnet (son till Anders)
    – gift 1 med Ida Persson. Dog i spanska sjukan 1918
    – gift 2 med Signe Åström från Dammen
  4. Elna och Karin (döttrar till Johan – första äktenskapet)

Utdrag från boken Ulvsjön och Fäbacken av Anders Mattsson.
Mantalslängd 1914-1929 Torgilstorp Kälkerud Lekvattnet.

Irmgard Henriksson

Utläsning: Likvigningen där prästen välsignade den nyss avlidne.
Kunde även göras av lekmän.
På denna bild är det sonen Anders som gjorde utläsningen?


Benny Ljus

 


Google maps
Fornsök