Kotberg (Pakkamäki)

Ett ödetorp på hemmanet Ulvsjön, som ligger på berget väster om Ulvsjöarna norr om Kakkina, väster om gångstigen från Kristofferstorp till Isaktjärn. Den som bodde där under sista hälften av 1800-talet hette Jan och han kom troligen från Arnsjön. Han hade tre söner: Hans, Per och Johan. Under de senare åren han levde, bodde han tillsammans med Maria Mattsdotter, moder till Oskar Jonsson Dahl. Torpet blev öde omkring år 1910, när Jan dog. Det äges nu av Hilding Hallstensson från Östmark och är helt beväxt med skog, men stenrösen efter odlingen finns dock kvar. Undertecknad var in där år 1907 och blev bjuden på gott kaffe.


Google maps