Kristofferstorp

image_print

Ett ödetorp på hemmanet Ulvsjön, som ligger väster om den av Ulvsjöarna, som ligger i mitten. Vem som började odla där kan med bestämdhet inte sägas, men att torpet var uppodlat i början av 1800-talet är säkert. På 1880-talet bodde en son till Pål på Käckåsen där. Han hette Erik Pålsson och kom från Vältberg. Hans hustru hette Stina Mattsdotter, hon var dotter till Josk-Mattes. De hade en dotter, som hette Anna samt fem söner: Josef, Mattias, Oskar, Axel och Gottfrid. De bodde på Kristofferstorp till år 1915, då Erik dog och änkan och två av sönerna flyttade till Ambian i Fäbacken. Sönerna reste till Amerika; Mattias och Oskar kom tillbaka, men Axel stannade kvar. A.B. Rottneros Bruk köpte torpet med skog.

De avstyckade inägorna med stödskog och försålde dessa till Emil Johansson, från Sandsjöberg. Hans hustru hette Jenny Jonsson från Hallstens-Jong. De var barnlösa och båda dog ganska unga. En broder till Jenny, som hette Otto Johansson köpte torpet. Hans hustru hette Elise och kom från Norge. Otto sålde torpet till en som hette Ragnar Forsberg. Hans hustru hette Ragnhild och de hade tre barn. De var de sista som bodde där och torpet blev öde på 1950-talet. Ägare är nu Bertil Nordkvist, Karlstad.

Husen är bortförda och inägorna är helt beväxt med ungskog.


Fornsök

Google maps