Nybonnstorp

Ett ödetorp som ligger på hemmanet Fäbacken, efter gamla vägen Fäbacken-Kristofferstorp, i berget mellan Ulvån och Bergtorp. Den som bodde där i mitten och andra hälften av 1800-talet hette Erik Hallstensson. Han gick under namnet Nybons-Erik. Torpet köptes omkring år 1880 av Folkskolläraren Norelius. Han var gift två gånger. Hans första fru hette Kerstin och i andra giftet hette hon Maria. I första giftet fanns två döttrar, Anna och Karolina. I andra giftet hade de tre söner: Valfrid, Rickard och Oskar samt två döttrar, Ellen och Elin. Norelius dog 1907 och torpet blev sålt till A.B. Rottneros Bruk. De skiftade inägorna med stödskog från övriga skogsmarken och försålde torpet till Oskar Nordkvist och hans hustru Emma Jonasdotter. De hade tre söner: Rune Harry och Bertil. Nordkvist rev den gamla rökstugan och byggde en ny trevlig bostad. Efter några år sålde han torpet till en Axel Nilsson och hans hustru Hildur Jakobsdotter. Han bodde där några år, men sålde sedan till Valner Andersson, Bergtorp, som använde det i sambruk med Bergtorp. Vid Valner Anderssons död såldes torpet till A.B. Rottneros Bruk. Stugan hade då brunnit, och inägorna blev planterade med skog.
Det blev öde på 1950-talet och är nu en ungskog.


 Detta foto är taget 5 juli 1936 av bröderna Rune, Harry och Bertil Nordkvist.
Kvinnan okänd…
Ingela OlssonFrån boken Ulfsjön och Fäbacken av Anders Mattsson.
Irmgard Henriksson


Google maps