Östra Sandsjöberg

Ett ödetorp, som ligger på hemmanet Ulvsjön, i sydsluttningen av bergskedjan Sandsjöberg. Det har ett mycket vacker läge med utsikt över stora delar av Frysdalen. De som först omnämnes där hette Pål Matsson född 1800. Hans hustru hette Helga Persdotter född 1804. De hade två söner  Jonan född 1834 och Jöns född 1844, samt dottern Maria född 1842. Så bodde där Inhyses Anders Mathisen, född 1822 och hans hustru Anna Olsdotter född 1818, deras son Olle född 1843, samt döttrarna Anna född 1846, Maren född 1853, och så kommer en son till, som hette Martin född 1849. Huru länge de där är säker ej känt, men omkring 1880-talet bodde där en som hette Johan Matsson, han var son till Josk-Mattes. Hans hustru hette Maria. De hade tre söner: Vilhelm, Emil och Valfrid samt fem döttrar: Signe, Anna, Dagmar, Frida och Ellen. Anghammars bruk köpte gården, men år 1918 köpte A.B. Rottneros Bruk Anghammars skogar. När de blev ägare, avstyckades inlösningsjorden, mend stödskog, och försåldes till Oskar Olsson och hans hustru Frida, som var dotter till Johan Matsson. Innan Rottneros sålde, ombyggdes ladugården, så att de hade tre kor och häst. De hade två söner, Gunnar och Eskil. Frida blev ihjälslagen av åskan en natt när hon låg och sov. Oskar och hans söner sålde torpet och flyttade till Torpberg. Dottern Dagmar som bodde i Stockholm, köpte torpet och hon är nu ägare. Hon har försök att hålla utsikten öppen med det vackra torpet kommer säkert att följa den stora förstörelse som går över finnbygden. Torpet blev öde på 1930-talet. Stugan står dock ännu kvar.