Övra Sandsjöberg

Ett ödetorp på hemmanet Fäbacken av Ulvsjön, som ligger på högsta Sandsjöberg. Det var ett mindre torp, som knappt födde två kor.
Norr om torpet fanns en plats, som hade en enastående utsikt. Där samlades natten till den sextonde maj, Per-Grinusnatten, både den yngre och äldre, att elda och ropa Per-Grinus för att skrämma vilddjuren från trakten, så att betedjuren skulle få gå i fred. Det var en folkfest, som återkom varje vår. Den fanns en fin och slätt berghäll där dansen gick till ljusan dag. Dit medfördes mat och dryckjom och det var alltid storfest.

De som bodde på torpet i mitten av 1800-talet var i kyrkskogen inskrivna: som Inhyses Per Persson född 1804, sonen Per Persson född 1829, sonens hustru Marit Pålsdotter född 1829, sönerna Lars född 1854 och Per född 1855. De bodde kvar där till på 1880-talet. Då bodde där under några år en som hette Josk-Nils, som är omskrivet på annat ställe, nämligen Enktorp. Den som sist bodde på torpet var Emil Johansson, son till Johan Mattsson på Nedre Sandsjöberg. Han var gift med en som hette Jenny från Halstensjong och syster till Oska Jonsson-Dahl. De bodde endast en liten tid på torpet och flyttade omkring år 1852 till Kristofferstorp, då torpet blev öde. Det äges av Rottneros och endast stenrösen vittnar om bebyggelsen.