Rösberg

image_print

Ett torp på hemmanet Fäbacken, som ligger i nordsluttningen av Rösberget, närmare bestämt öster om Hiranstjärn. Där bodde i mitten av 1800-talet en som hette Ivar Ivarsson. Han var född år 1817. Hans hustru hette Karin Ersdotter född 1821. De hade en son, som hette Erik född 1843 samt sju döttrar, Maria född 1841, Lisa född 1857, tvillingarna Kerstin och Helga född 1851, Augusta född 1854 samt Marit och Anna, födelseår saknas. Ivar Ivarsson var en mycket god sångare, och som det dröjde en lång följd av år, innan Lekvattnets nybyggda kyrka fick någon orgel, så hade Ivar platsen som försångare och fick leda sången. Han ville nog vara lite för mer än de andra, ty detta var en fin plats och så var det inte många, som kunde sköta detta. Vid sekelskiftet 18-1900 var det en som hette Robert Johansson som bodde på torpet. Hans hustru hette Karolina Johansdotter. De kom från Hattacktorp i Östmark. De bodde där endast i tre år.

Den sista som bodde där var en de kallade Per i backen, han bodde tillsammans med en som kallades Hirans-Kersti. August Nordin i Rönnberg, Lekvattnet var ägare till Rösberg, men han bytte bort det för Säter i Lekvattnet till Rottneros Bruk. År 1913 var torpet ännu bebott, men blev öde samma år.

Det är nu ett skogsbestånd, men murrösen finns kvar som ett minne av kyrkosångaren Ivar.Google maps


Fornsök

Torplämning, inom ett 180×150 m st område (NNV-SSÖ), bestående av ett 30-tal större odlingsrösen och ett 5-tal stenmurar. Grundefter bostadshus påträffades inte vid besiktningen.