Torpstället

Torpet ligger på hemmanet Östmark och ligger längst norr i Ulvsjön, och som Ulvådalen, är så belägen att den rätteligen skulle ha tillhört Lekvattnets socken, ja, en hel del av torpen hörde även dit, så har torpen efter dalen tagits med vid beskrivningen av gamla . Detta torp ligger efter bäcken, som går ner i Ulvsjön och då får det inte förglömmas.

Under 1800-talets senare hälft, bodde en där som hette Olof och hans hustru Maria. De hade en dotter, som hette Ida, samt en son som hette Olle och en hette Emil. Ida och Olle stannade hemma hos föräldrarna, men Emil flyttade till Harmon. Båda sönerna var duktiga fällskräddare och som det var få, som hade detta yrke, så var de anlitade, mer än de kunde utföra. Ida skötte sina föräldrar. Hon hade en son, som hette Oskar Olsson. Han gifte sig med Frida Johansson på östra Sandsjöberg, och flyttade dit.

Torpet blev öde på 1920-talet.