Ulvsjötorp

Ett ödetorp, som ligger på hemmanet Ulvsjön på berget väster om Brånsätra, Östmarks socken.

Där bodde vid sekelskiftet 17-1800 en som hette Lars Ersson. Han hade en dotter, som hette Britta Larsdotter född 1814. Hon gifte sig med en som hette Per Jonsson, som gick under namnet Lars-Per, han var född 1815. De hade två söner: Lars född 1842 och Jöns född 1849, samt två döttrar: Katarina född 1844 och Karin född 1847. Sedan bodde där en familj, som hette Olof Olsson. Han var född 1827, hustrun hette Maria Jansdotter född 1825. De hade en son som hette Olof född 1848, samt döttrarna Marit född 1851, Kerstin född 1853. Svärfadern Olof Jansson född 1785. Per Jonssons son Jöns gifte sig och flyttade till Dammen i Lekvattnet. Katarina blev gift med Erik Eriksson i Käcktorp och de flyttade till Håkanstorp. Lars kom till Kull-Erik i Käpparnstorp och Karin gifte sig med en som kallades Stor-Jan och de bodde i Kallestorp.

Torpet såldes till en Skollärare Norelius, som rev ner den gamla stugan och byggde en ny. Han omdöpte torpet till Rosenhöjd. Jöns vid Dammen återköpte torpet och hade det som utbruk men sålde det sedan till Ånghammars bruk, som i sin tur sålde till A.B. Rottneros bruk. De avstyckade inrösningsjorden med stödskog och sålde till Viktor Johansson från Karltorp med familj. Han bodde där fram till början av 1960-talet, då han på grund av sjukdom flyttade med familjen ner till Östmark, och hans arvingar använder nu stugan som semesterhem.

Skogen har börjat invandringen på ägorna, och torpet med den vackra utsikten ner över Ulvsjöarna och Rottnadalen är snart ett minne blott. Öde 1960.