Lebiko (Leppiko)

Ett torp på hemmanet Vittjärn, som ännu är bebott och gränsar till Popanders (Anderstomta) mot söder. Enligt kyrkboken av år 1851 kallades det för Staffastorp, men ursprungligen heter det Leppiko. På svenska Alhult. Den som bodde där på 1850-talet hette Olof Olsson, född 1820. Hans hustru hette Marit Jönsdotter född 1821. De hade två döttrar: Marit född 1852, Annika född 1854 samt fyra söner: Jöns född 1843, Olof född 1848 samt Per och Johan, födelseår saknas. Det blev sonen Per, som övertog torpet. Hans hustru hette Anna Jönsdotter. De hade sönerna Julius, Viktor, Alfred, Karl samt döttrarna: Jenny, Kristina, Klara och Anna. Omkring år 1905 sålde Per torpet till en skogsjobbare, som hette Johannes Markusson och flyttade då till Bräcka i Sunne. Inägorna med stödskog köptes sedan av brodern Jöns, som under en lång följd av år hade det som sambruk med sin gård Rinne. Vid hans död var det sonen Oskar som blev ägare, och det såldes till Johan Andersson i Pojansauna, som ännu bor kvar. Den gamla stugan var en vacker rökstuga, med kåve och stor ingång med två dörrar. Den blev ombyggd och är nu ett modernt hus. En del av åkrarna är ännu i bruk och kommer kanske att brukas så länge nuvarande ägare lever.