Kalvhöjden(1)

Ett ödetorp som ligger på hemmanet Mellmark i Östmarks socken. Det är ett av dessa torp, som fick välja var de ville bli kyrkskrivna när Lekvattnets kyrka byggdes. De valde då Lekvattnet. Det var två torp och de fick heta hemmanet Kalvhöjden. Västra Kalvhöjden var bebott i början av 1800-talet. Den som först blev kyrkoskriven där i Lekvattnet var en som hette Anders Andersson född 1811. Hans hustru hette Britta Andersdotter född 1812. De hade två söner: Olof född 1845 och Anders född 1839, samt dottern Britta född 1841. De sista som bodde på torpet, var en som hette Johan Johansson och hans hustru Kerstin Olsdotter samt sonen Johan och döttrarna Ingeborg och Karin. Torpet blev öde på 188o-talet. Skogen har återtagit helt sin rätt.


(1) Västra Kalvhöjden

Morfar Karl Johansson Porkka f 1894 Östra Mellanstugan Långsjöhöjden härstammar från Västra Kalvhöjden (Vasikanmäki).
På sid 206 i boken Dagbok över mina vandringar….skriver Gottlund om morfars farfars farfar Johan Olosson Porkka och hustrun Cajsa (Karin) Ersdotter Käcköinen båda födda 1764, som bl.a fått 4 ggr tvillingar.
Nedskrivet av Irmgard Henriksson.
Foto: Irmgard Henriksson 24 april 2016.