Löktorp

image_print

Ett litet ödetorp, som ligger på hemmanet Kälkeruds Utskog mellan gården nedre Våln och Rottnan. Det var två små stugor, som låg nära varandra och kallades övre och nedre Löktorp. Under mitten av 1800-talet bodde. en där, som hette Per Jonsson och hans hustru hette Karin Nilsdotter. De hade en son som hette Jon, och han var född 1828, samttjenstehjonet Mattes Olsson. Jon Persson och hans moder, som blivit änka, bodde där till sist. När modern dog blev torpet öde på 1870-talet. Det blev då i sambruk med Nedre Våln. Ett gammalt Härbre, som användes som foderlada, fanns kvar så sent som på 1920-talet. Lämningar efter bebyggelsen finns ännu kvar. Det ägdes av Sigfrid Nilsson Nedra Våln och är nu helt skogsbeväxt.