Noppi

image_print

Ett ödetorp som ligger på hemmanet Kälkeruds Utskog c:a 1,5 km nordost från Noppikullen. I mitten av l800-talet bodde en där som hette Samuel Samuelsson född 1780. Hans hustru hette Annika Hallstensdotter född 1797. De hade sönerna Hallsten, född 1821 och Samuel född 1843 samt dottern Annika född 1828. Hon gifte sig med en som hette Kristoffer Jansson. De hade tre söner: Johan, Nils och August, samt tre döttrar: Karolina, Anna och Ottilia(1).
Kristoffer Jansson, kom från Kamesmakk i Gräsmark. Sonen Hallsten var dövstum och som han inte kommit i någon skola, så var det endast med meningar, han gjorde sig förstådd. I hemmet gick det bra, men borta var det sämre. Pastor Danielsson kom till Lekvattnet och han ordnade så att Hallsten kom in på dövstumsskola i Oslo. Detta var före sekelskiftet. Han var då i 70-årsåldern, men han lärde sig att skriva och läsa. Han ville inte hem mera, utan han dog, då över 80 år. En mycket vacker dödsruna kom till den dåvarande prästen i Lekvattnet, vilken upplästes från predikstolen. Kristoffer hade duktiga barn, som hjälpte de gamla, så att de satt kvar till sena ålderdomen. När Annika blev sjuk fick hon komma till sonen Nils i Rönnberg där hon dog år 1909. Även Kristoffer flyttade dit. Han dog år 1917. Torpet med skog köptes av A.B. Rottneros bruk och blev utlagt till skogsmark. Det blev öde år 1909. Kristoffer Jansson var en snäll och många gånger en kvicktänkt person. Han var en gång till Kyrkåsen och skulle sälja ett kalvskinn. Det var på den tiden då de inte vägde skinnen utan de såg på storleken. Handlanden sade, att detta var för litet. Kristoffer svarade: Dä kan jä aldri trõ, för dä rack da gõtt te runt kalven. Denna historia har bytt ägare många gånger, men Kristoffer har aldrig hört den förut. Han var troligen den första.


(1) Ska vara två döttrar inte tre: Karolina och Anna Ottilia.
Benny Ljus


Karolina “Lina” Kristoffersdotter Kukkoinen. Född på Noppi 1865. Avliden1954 i Hällesjö (Z).

Syster till min mormors mor Anna Ottilia .
Irmgard Henriksson
Fotoägare: Mats Haldèn


Mina Anor (Benny Ljus)

Morfars morfar
Morfars mormor

Annicka Halsensdotter (Karttuinen/f.1797) flyttade 1840 tillsammans med sina barn Nils (f.1819), Hallsten (f.1821), Britta (f.1824) och Annika (f.1828).) till Noppi. Hon flyttade då från sin man Samuel Samuelsson (Juuuselainen).
1842 flyttade paret Samuel Samuelsson(f.1800) och Annicka ihop igen och den 13/3 1943 föddes barnet Samuel.
Sonen Halsten var inte dövstum från födseln. Modern hade den nyfödde pojken på armen när hon höll på att laga mat. Plötsligt började en gryta att koka och Annicka slängde upp barnet på axeln för att få armarna fria, men barnet gled då över axeln mot golvet med huvudet före. Pojke skrek då i 20 timmars utan uppehåll, sedan somnade han och vaknade dövstum.
Hallsten var djupt troende, han hade en bild på Jesus som han brukade sitta och titta på.
Hallsten var en gång till Kyrkåsen för att handla. Handlaren tänkte väl att han skulle ha lite roligt med den dövstumme, så han lurade Hallsten att han skulle få köpa en strut kaffe för en billig penning, men istället för kaffe så gav han honom et strut med svartpeppar. Hallsten skyndade sig hem för att bjuda alla på kaffe. Han gjorde meningar att mor skulle sätta på pannan så skulle han lägga på kaffe. Modern märkte förstås att det var svartpeppar. han hade fått. När hon talade om detta, så blev Hallsten som vansinnig och började skrika på sid ljudlösa sätt, därefter sprang han till skogs och var borta i flera dagar. Handlaren blev orolig och kallade på länsman. Det var detta som ledde till att han fördes bort och sattes på dövstumskola.
Dottersonen August Kristofferson Nordin  var och hälsade på sin morbror i Kristiania (Oslo) och han bad då att han skulle få komma hem igen till Noppi. Det skedde aldrig, utan han dog där på hemmet den 23 november 1904 – 83 år gammal.
1851 blev Samuel och Annicka  varnade i kyrkan   för oenighet – av pastor varnande att avhålla sig från den härliga nattvarden till dess blev enige. Försoning har sedan skett, med de bo ej tillsammans.
Den 22 oktober 1854 flyttade Samuel till sin dotter Britta i Runsjön, efter att Annicka kastade elmörk i hans ögon. Samuel levde där hos sina dotter fram till år 1870.
1855 blev Annicka varnad för barnens vanvård.
Den 11 november 1868 dog Annicka.


Morfars far
Morfars mor
Benny Ljus

Dottern Annicka Samuelsdotter(f.1828) var född i södra Lekvattnet 1828.
Vid 17 års ålder flyttade Annicka till en gård i norra Lekvattnet, där hon tog anställning som piga. Hon stannade där i två år. 1847 flyttade hon till N. Kartorp (södra Lekvattnet), där hon i ytterligare 2 år arbetade som piga.
1849 flyttade hon hem till sina föräldrar i Noppi, där hon den 8/2 1850 födde 0.ä. sonen Jon Jonsson.
1854 to Annicka åter anställning som piga, denna gång i Vittjärn.
Hon flyttade åter hem till Noppi 1855, där hon ett år senare gifte sig och flyttade ihop med Cristoffer Jansson.
Cristoffer Jansson (f.1831 Matilla) kom från Perstorp till Noppi, där han den 13/9 1856 gifte sig med Annicka..
Cristoffer arbetade tidvis som dräng åt prästen.
Annicka hade svartstarr i ögonen på slutet av sin levnad, men hon hann aldrig bli helt blind. Annicka  dog av dåligt hjärta 1909.
Cristoffer bodde efter sin hustrus död tidvis i Noppi och tidvis i Rönnberg.
1913 flyttade Cristoffer definitivt ned till sin son Nils i Rönnberg.
Cristoffer avled stilla den 22 november 1917. Dödsorsak ålderdom.

O.ä. sonen Jon Jonsson flyttade den 15/3 1872 till Funäs(?) i Härjedalen.  Han tillbringade resten av sitt liv som kringströvande predikant hos lapparna.
Även dottern Karolina flyttade norröver. Den 26/9 1884 flyttade hon till Jämtland.
Sonen Johan flyttade den 3/6 1887 till Hälsningsland.
Dottern Anna-Ottilia födde den 24/6 1888 o.ä. sonen Axel Werner.


Morfar
Mormor
Benny Ljus

Sonen August Kristofferson Nordin (f. 1862) bodde i Noppi till sitt 16:e år. Då blev stugan för trång och han reste till Norrland för timmerdrivningar. Den första resan gjordes en ovanligt kall vinter. I 16 dagar höll 16-åringen på att trava bakom släden efter sin häst, innan han var i Ljungå i Jämtland och ingen dag var temperaturen högre än 40 minusgrader.

Nordin trivdes i Ljungå där han blev kvar i 10 år och där han stannade även en sommar och var med i flottningen, varjämte han körde posten åt förvaltare Flycht på Ljungå. Det var 4,5 mil till posten och resan företogs med häst och togs nästan dygnet i anspråk. Han reste vid 9-tiden på morgonen och var tillbaka först vid 1-tiden på natten.

Nordin var dock kyrkskriven i Noppi i Lekvattnet under hela sin Norrlandsvistelse.
Han gjorde värnplikten 1883 på Frösön. Det var under rekryten på Frösön som August tog sig knektnamnet Nordin.
Den 7 maj 1901 vigdes August Kristofferson Nordin med Emma Karolina Persdotter i Lekvattnets kyrka. Brudparet bosatte sig i sin ny inköpta gård: Södra Rönnberg.

Från min släktforskning jag gjorde 1974
Benny Ljus
Precis bredvid vägen finns stenen som kallades kyrkan, och visst ser man varför den kallades så.
Benny Ljus


Google maps