Råberg

Ett ödetorp som ligger på hemmanet Kälkeruds Utskog i sydsluttningen av Rottana, öster om Käcktorp. Det kallas Rådberg ty det ligger mot rågången till Östmark. Den som bodde där under mitten av 1800-talet var dagkarlen Anders Andersson och hans hustru Britta Olsdotter. De hade tre döttrar: Marit, Maria och Ingakajsa samt tre söner: Anders, Olof och Johan. Torpet ligger på skogsskiftet, som tillhör Sammel. Det var ett litet torp, som födde en ko. Det är nu beväxt med skog och blev öde 1880.