Torkel

Ett ödetorp på hemmanet Kälkeruds Utskog, som ligger på västra sidan av Rottnaälven mellan Rinne och Perstorp. Den som bodde där under 1800-talets första hälft, hette Torgelsson född 1797. Hans hustru hette Bertha Olsdotter född 1794. De hade en dotter, som hette Maria född 1836. Han kom från Norge och Bertha kom från Kössen och var syster till en som kallades för Köss-Ola. Dottern Maria blev gift med en som hette Kristoffer Jonsson från Ulvsjön. När Torgel dog, så övertog Maria och Kristoffer torpet. De var barnlösa och när de blev gamla, så sålde de torpet med skog till Anders Jonsson i Käcken. Hans måg och dotter bodde där några år. De sålde sedan till A.B. Rottneros Bruk, som avstyckade inrösningsjorden och sålde den till J.A. Åström. Han bodde aldrig där utan sålde till Axel Persson, som bodde där med familj en tid. Den sista som bodde där hette Johan Andersson och hans hustru hette Signe Åström. När hustrun dog, såldes torpet till Erik Jönsson, Pederstorp, och det blev utlagt till skogsmark. Det blev öde på 1840-talet(1). Det var ett mycket brant torp. En åker, ja det var den största på torpet, kallades med all rätt Kinnekulle. Maria och Kristoffer var ett mycket arbetsamt folk, som har omskrivits i Finnbygden, för sin ärlighet och strävsamhet.


(1)1840-talet – Felaktigt årtal.
I mantalslängd 1941 bor det fortfarande folk där.
Irmgard Henriksson

Kallades även Torkelstorp
Benny LjusSlåttanna vid Torgel 1922.
Från vänster Rut Åström, Augusta, Tilda och Kari Stenlund, Hulda och Petrus ve Janan och framför Maja o Lisa.

Torpet Torgel, Kälkeruds utskog. Teckning av Paul Piltz.
Finnbygden nr 2 1970.

Irmgard Henriksson 

Hulda och Petrus bodde vid Torgel när bilden är tagen.
De flyttade till Janan 1927.
Annelie Verme