Heikila

Ett ödetorp, som ligger på hemmanet Långsjöhöjden och är det torp, som ligger längst väst i byn Långsjöhöjden. Den som bodde där under första hälften av 1800-talet hette Per Källarsson, född 1808. Hans hustru hette Kerstin Jönsdotter, född 1821. De hade fem söner: Per, född 1837, samt Jan, Jöns, Erik och Anders, födelseår saknas, samt döttrarna Marit, född 1840, Maria, född 1854, och Anna, födelseår saknas. Vid sekelskiftet 1800 – 1900 bodde på Heikila en som hette Lars Larsson och hans hustru hette Valborg. De hade tre döttrar: Anna, Frida och Emelia samt tre söner: Viktor, Mens och Hilding. Som den på den tiden obotliga lungsoten kom in i familjen, så dog modern, dottern Anna samt sönerna Mens och Hilding helt unga, och även fadern dog i medelåldern. Dottern Emelia gifte sig med en som hette Anton Andersson från Kärr i Fäbacken, och Frida gifte sig med Albin Persson, Bredsjön. Det blev Emelia och Anton Andersson, som övertog torpet, och de blev genom köp av kyrkan, självägare. De hade en son, som hette Lars och han gifte sig med Alfhild Johansdotter från Poptorp. De flyttade till hennes hem och Heikila blev öde 1960. Det användes nu som bostad för sommargäster, men skogen har börjat taga ut sin gamla rätt, och ett torp från 1700-talets början har blivit borta.Det här var lite lurigt eftersom gårdsnamnen fattas.
Har nu forskat på namnet och kommit fram till att fotot är Hejkila.

Uppgiftslämnare: Irmgard Henriksson

Här bodde vi när vi flyttade till Lekvattnet 1960.
Majny Johannesson