Koja

Ett ödetorp på Fryksände kyrkas skog, hemmanet Långsjöhöjden, som ligger på berget väster om Myrgubben mot Riksgränsen. Den som bodde där vid sekelskiftet 1700-1800 hette Anders. Han hade en son, som hette Mattes Andersson, vilken var född 1797. Han i sin tur hade en son, som hette Mattes Mattsson, född 1825. Han var gift med Anna Maria Mattsdotter, född 1822. Hon kom från Kongsvinger. De hade fem döttrar: Lisa, Kerstin, Andrine, Olava och Maria samt sönerna Mattias och Olof. Mattias Mattsson d.y. blev nu den som övertog torpet. Detta var på 1800-talets senare hälft. Han hade en hustru, som hette Karin. De hade många barn och Mattias dog när barnen var små och det blev svårt för änkan att klara sig och hålla samman familjen. Pojkarna var dock mycket duktiga, Ja även flickorna fick ge sig ut och försöka tjäna. Sonen Mentz(1) reste till Amerika men kom snart tillbaka, gifte sig och flyttade till Höktorp, där han bodde några år, men köpte sedan Tiola. Sonen Johan blev den, som stannade på torpet. Han bodde där i början av 1900-talet, men köpte sedan Sörgården i Vittjärn. Han fick dock, lika som de andra torparna, friköpa torpet. Han hade det i sambruk med sin gård i Vittjärn. Hans hustru hette Anna Forsberg och kom från Västanvik i Fryksände. (2)De hade tre söner: Ragnar, Erik och Gottfrid samt tre döttrar: Ester, Hilda och Annie. Vid föräldrarnas död blev Gottfrid och Annie ägare till torpet, som nu är beväxt med skog. Det blev öde på 1940-talet.


(1) Mentz Mattias Mattsson.
(2) De hade fyra söner: Ragnar, Erik, Karl och Gottfrid
Rättat av Hillevi Matsson

Google maps

Fornsok


 

Mor-kari

Mor Kari, foto från ca 1940

År 1888, avlider Karin Persdotters make Mathias i lungsot. Karin står ensam med barnen. Hon får nu ensam försöka att klara barnens uppehälle.
Det går att läsa mer om hennes vedermödor i Anders Mattsons bok “Långsjöhöjden ett finnhemman i Lekvattnet”.
Den 10 juni 1948 avlider “Mor Kari”, 98 år gammal.
Karin och Mattias ligger till slut, sida vid sida på kyrkogården i Lekvattnet.

Uppgiftslämnare: Benny Ljus

Dödsannons
Karin Mattsson


Foto från Värmlands museum

Kortet är från Koja ca 1938.
Från vänster min mor Anny, min moster Ester och min moster Hilda.
Ester och Gotthard Nilsson bodde som gifta i Koja några år i slutet av 1930-talet. Deras son Åke föddes där. Jag tror att kortet är taget från söder.

Johan och Anna Mattsson lämnade Koja hösten 1934 och flyttade in i Sörgården i Vittjärn. Gotthard och Ester Nilsson flyttade sedan in i Koja. De var ägare men överlät ägandet till Esters far Johan runt 1940.

Anders Matsson

Ester var född 1907,Hilda 1914 och Anny 1918

Catherine Mattson