Linnan (Jossikoja)

Ett ödetorp på hemmanet Långsjöhöjden, som ligger i Riksgränsen, nordväst från Örnberg, väster om Ingersvad. Under första hälften av 1800-talet stod både stugan och uthusen på svenska sidan av gränsen, men omkring sekelskiftet blev det ombyggt och boningshuset flyttades till norska sidan. Största delen av jordbruket låg på den svenska sidan. Den som bodde i den svenska stugan på 1850-talet hette Erik Persson, född 1819. Hans hustru hette Britta Olsdotter, född 1814. De hade två söner, Olof, född 1847, och Per, född 1850. Denna Erik Persson flyttade till övre Kruggen i Lekvattnet. Han gick under namnet Kebbo och var mycket omtalad. Hans bild finns på Lekvattnets Hembygdsgård. Linnan är nu helt utlagd och blev öde 1950.


Google maps
Fornsök


Jossikojan-1

Jossikojan-2
Fotograf: Per Skogrand