Mattestorp

Ett ödetorp, som ligger nordväst om Sibila, på hemmanet Långsjöhöjden. Där bodde första hälften av 1800-talet en som hette Mattes Andersson, född den 16/5 1822, och hans hustru hette Annika Sigfridsdotter, född 1825, samt sönerna Anders, född 1845, Jan, född 1846, Mattes, född 1849, och döttrarna Maria, född 1853, Johanna, född 1855, samt fadern Anders Mattsson, född 1760. Det var den sistnämnde, som började att odla och bygga på Mattestorpet. Mattes Andersson flyttade därifrån till ett ställe, som ligger öster om Valpåmyren, öster om Åskogsberg och det stället kallades Smen och han fick namnet Sme-Mattes. Mattestorp blev öde på 1870-talet och är helt igenväxt av skog.


Familjen flyttade från Sibila till Mattestorp under 1847 och vidare till Smedtorp i Åskogsberg i mitten av 1860-talet med nio barn i följe.
Anders Mattsson


Google maps