Myrgubben, södra torpet

Ett torp som ligger på hemmanet Långsjöhöjden, i bredd med norra Myrgubben. på l850-talet så gifte sig en dotter till Daniel Olsson Myrgubben, med Pål Mattsson från Koja. De ville inte ha något jordbruk, utan de byggde sig en liten stuga i sydvästra hörnet av dåvarande Myrgubbtorpet. De gick för det mesta borta i stugorna och hjälpte till och levde på så vis. När Olof Danielsson kom hem och började på nytt, så kom även Lisa och ville ha jordbruk och hade skaffat sig en ko för att få mjölk, särskilt nu när barnen kommit, då de förstod att var den bästa födan. De hade två söner: Olle och Abel. Pål dog 1895, men Lisa levde sedan många år. Även sonen Abel dog och det blev nu Olle, som övertog torpet. Han flyttade stugan längre ner och byggde nödiga uthus. Han gifte sig med en som kom från Koten i Rosasberg, som hette Kristina. De hade tre flickor och fyra pojkar. Flickorna hette Maria, Jenny och Anna och pojkarna hette Karl, Oskar, Gottfrid och Per-Johan. Olof fick friköpa torpet år 1834. Äldste sonen Karl övertog torpet och Olof med övriga familjen flyttade till Gräsmark. Karl skulle bygga och sökte då skogsarbetaresmåbruk och ombyggde hela gården. Han flyttade dock därifrån år 1959 och torpet blev då öde. Han sålde sedan år 1966 husen med tomt till doktor Lund-Larsen från Danmark, vilken har förvandlat södra Myrgubben till ett vackert fritidshem, där de kan bo både sommar och vinter. Även en sportstuga har byggts. Vatten till det nya hemmet har tagits från den källa, som Pål och Lisa använde när de började. Det är mycket glädjande att det finns någon, som ser det vackra och fridfulla i finnbygden, så att ej allt försvinner. Om de gamla, med svett och möda, odlade torpen försvinner, så visar dock det som finns kvar, även om det inte bebos för jämnan, att här en gång var en plats där ett fattigt men strävsamt folk bott, men nu är en försvunnen tid.


Långsjöhöjden Myrguben
 

Foto tillhandahållet av: Carina LundgrenSödra Myrgubben. Här bodde bl.a Henrik Johan Enberg (foto) f 1875 Östmark och Ester Karin Maria Enberg f Olsson 1910 Östmark.
Sveriges befolkning 1950.
Irmgard Henriksson


Kristina och Olof Pålsson.
Irmgard Henriksson