Backarna

Ett ödetorp på Mårbackens hemman, som låg norr om gamla Gästgivaregården, Mårbacken 2 där Käck nu bor. Det låg i backen ner om vägen till Örtjärnshöjden ner mot mokanten. Den som bodde där i mitten av 1800-talet hette Jan Ersson, hans hustru hette Ingeborg Olsdotter, samt stöddottern Britta Nilsdotter. Varifrån namnet Sartorp kom kan inte sägas, men Jan gick under namnet Sar-Kongen. Om han var en duktig man, eller en som ville vara kung i sitt lilla rike, förtäljer inte sägnen, men den branta backen i vägen till Örtjärnshöjden, kallas än i dag för Kongsbacken, så han gav de efterkommande ett namn, som inte blir glömt så lätt.


Fornsök

Google maps