Nedre Dalgosstorp

Ett ännu levande torp, som ligger på hemmanet Mårbacken, och som det var tre torp på hemmanet med samma namn och de övriga två är borta, så kan det vara av intresse att vid beskrivning av ödetorpen ta med alla dessa tre. Nedre Dalgosstorp ligger nordost om gamla Mårbackens skolhus. Den som bodde där i mitten av 1800-talet hette Jon Jönsson och hans hustru hette Karin Ersdotter. Så bodde där en som hette Per Jansson. så bodde även en familj, som hette Jan Jönsson och hans hustru hette Kerstin Persdotter. De hade två söner: Per Johan och Erik Gustaf samt tre döttrar: Inga Maria, Karolina och Kristina. Jan Jönsson med familj flyttade därifrån och gamle Jon Jönsson dog och det blev hans hustru Karin, som blev kvar på gården. Hon gick under namnet Jorka. Hon sålde gården till köpman Grunsett på Kongsvinger. Han hade en skogvaktare, som hette Dedor Dedorsson, som kom dit och blev den som brukade gården. Han kom från Smedtorp på Brandval Finnskog och torde vara av släkten Leukoinen. Hans hustru hette Maren Mattsdotter. De hade tolv barn: sönerna Johannes, Lauritz, Daniel, Otto, Karl och Einar samt döttrarna: Elise, Mathilda, Anna, Hilda, Julia och Frida. Vid sekelskiftet köptes gården av Isak Jansson i Bredsjön och Dedorsson med familj flyttade till Nedra Skalltorp. Isak Janssons son, Johan Isaksson, flyttade dit. Han var gift med Beda Samuelsson, från Josefsberg. De hade fem söner: Jone, Hilding, Arvid, Isak och Erik samt en dotter som hette Gunhild. Hon dog mycket ung. Det blev bröderna Jone och Hilding, som blev kvar och är fortfarande de som sköter gården. Hilding gifte sig med Hildur Persdotter från Nedra Våln. Det är en av de få gårdar, som har kor kvar, hoppas att de fortsätter.


Dalgosstorp, Postadr,:Mårbacken

 • Areal: Total 38 har, därav 3 åker, 35 skog. Taxeringsv.: 13,700, därav jordbuksv. 7,800, skogsv 5,900. Gården till släkten 1908.
  Jordart: Svartmylla och sand.
  Skogsbestånd: Barr och lövskog.
  Manbyggn uppf. 1915.
  Ekonomibyggn. uppf. 1932.
  1 häst, 4 kort, 2 ungdjur, 1 svin, 10 höns.
  Äg: Johan Ev. Isaksson f 20/5 78.
  Son till Isak Jansson o. h. h. Maria g. Eriksson.
  Gift med Beda f. Samuelsson.
  Barn:
  Johan 06
  Hilding 07
  Arvid 10
  Isak 11
  Gunhild 13
  Erik 19
  Äg. kyrkvärd och nämndeman. Godeman vid lantmäteriförrättningar inom Lekvattnets socken m. fl. uppdrag.


Nedre-dalgosstorp Vid tiden när tiden när detta foto togs så bodde nämndeman Johan Edv Isaksson här
Uppgiftlämnare: Margit Nilsson
Johan Isaksson Nedre Dalgosstorp


Bröderna Isaksson på Dalgosstorp
Jone, Hilding, Erik, Isak och Arvid
Kortet togs 1975 på Håkan och Gunn-Britts bröllop
Britt-Inger Isaksson


I mitten av 1800-talet fanns tre ställen på Mårbackens hemman och alla hade namnet Dalgosstorp, Övre, Nedre och Södra!
Detta är Nedre och det enda som finns kvar.
Ronny Jansson

Där bodde Johan och Beda med sönerna Isak, Hilding och Jone.
När jag behövde klippas cyklade jag till Dalgosstorp där Hilding klippte. Jag tror han tog 1 krona. Jag blev alltid bra klippt. i backen brukade vi barn åka skidor. Det var för oss en stor backe på den tiden.
Lennart Linnman

Johan och Beda hade även sönerna Arvid och Erik och en dotter Gunhild som dog i ungdomen.
Ronny Jansson


Måste tillhöra nedre där det finns ett foto inlagt tidigare.
Båda husen ligger nära varandra och har samma ägare som jag har förstått det.
Irmgard Henriksson

Stället heter Kullavik och där bor Sören och Marie Isaksson (Mårbackens senast byggda hus!)
Ronny Jansson


Google maps