Övre Dalgosstorp

Ett torp, som ligger på hemmanet Mårbacken och är beläget öster om Nedre Dalgosstorp. Den som bodde där i början av l800-talet hette Mattes Jönsson. Hans hustru hette Maria Nilsdotter, de hade tre döttrar: Maria, Karolina och Anna-Lisa. Fadern Jöns Jonsson, född 1792, och hans hustru Marit Mattsson, född 1788 samt brodern Jan Jönsson och pigan Maria Mattsdotter. Torpet blev öde omkring 1890. Det är nu helt beväxt med skog.


Google maps