Johansgossen

Ett ödetorp, som ligger på hemmanet Norra Lekvattnet väster om gården Tomta. Den som enligt Kyrkboken av 1851 bodde där, hette Erik Eriksson och hans hustru hette Stina Nilsdotter. De hade tre söner: Olof, Nils och Emil. Sedan bodde en där, som hette Anders Sigfridsson och kallades för Lukanders. Han var av släkten Leunoinen, troligen i sjunde ledet. Hans hustru hette Marit Jönsdotter. De hade två söner: Johan Alfred och Nils August samt tvådöttrar: Maria Kristina och Karolina. Johan Alfred dog mycket ung i difteri. Lukanders dog omkring 1905 och även hustrun dog några år efter. Gården delades då mellan Nils och Karolina, som brukade var sin hälft. Nils bodde kvar till sin död. Första boningshuset var en rödstuga, men Sigfridsson byggde om till en mera modern stuga, som står kvar ännu. När Nils och Karolina var borta, köptes gården av Karolinas dotter Ingeborg Olsson, som i sin tur sålde till en brorsdotter, som heter Margareta Syversson, som nu äger Johansgossen och har stugan som sommarhem. Anders Sigfridsson, var en religiös man, samt en god sångare. Han arbetade för de frireligiösa och deltog mycket i deras möten, där han på sin finska dialekt lät sin vackra röst klinga till allas glädje.


 


1941 bodde här Nils August Andersson f 1866 enl Mantalslängd för år 1941.
Irmgard Henriksson