Norra Bråten(1)

Ett gammalt torp som ligger på hemmanet Norra Lekvattnet(1), på östra sidan av Lekvattensjön och ca 400 meter söder om villabebyggelsen i Käcktorp.  En som kallades Jan på Bråten byggde där på 1700-talets senare hälft. Han son Per Jansson, född 1816, och hans hustru född 1820 bodde där under första hälften av 1800-talet. De hade fyra söner: Johan född 1846, Erik född 1852, Nils född 1855 och Per, födelseår saknas, samt två döttrar Kajsa, född 1849 och Maria, födelseår saknas. Under tiden när Lekvattnets kyrka skulle byggas på 1840 – 50-talet, så var det en strid var den skulle stå. De som bodde på östsidan ville att den skulle byggas på östsidan om Rottna älv och Per Jansson skulle skänka Gubbkullen till kyrkplats. Den fick då namnet Kirkoharju. Västsidan vann och den blev byggd på dess nuvarande plats. Kirkuharju återfick sitt gamla namn Gubbkullen. Per Larsson den yngre bodde på torpet till omkring 1890. År 1901 köptes torpet av en som Johan August Olsson från Storfall, född 1865, och hans hustru Maria Jönsdotter från Örtjärnshöjden, född 1865. De hade en som hette Hjalmar, född 1898, samt dottern Julia född 1901. Johan dog 1903 och Maria blev ensam med barnen. Hon fortsatte att bruka torpet några år, men försålde det sedan till målaren Erik Eriksson från Backtorp och hans hustru Karolina Jonsdotter från Örtjärnshöjden. De bodde där några år, men sålde gården till major Svante Påhlsson, Rottneros. Det har sedan använts som sommarnöje för familjen. Vida major Påhlssons bortgång övergick gården till fru Lena Möller, Rottneros. Under åren 1969-70 har gjorts en större reparation. Stugans exteriör har återfått sitt gamla utseende. Det är utan skryt en av de vackraste gammalgårdar i över Fryksdalen. Inägorna är beväxta med skog och stugan bebos endast under sommaren. Det är glädjande att denna vackra gård med kanske vackraste läget i hela Lekvattnet inte har helt utplånats.

__________________________________________

(1). Detta torp fanns på sidan 182 i Ödetorpsboken. Detta innebar att torpen helt rätt hade lagts in under hemmanet “Stensgårds utskog”.
Vi anser numer att det är fel i texten  där det står det  att torpet tillhör hemmanet “Norra Lekvattnet”, så därför är nu detta torp insorterat under “Stensgårds utskog”.  och vi satt en notis om detta ovan (1).
Ändrat av Benny ljus, 22/5 2017


Enligt Sveriges befolkning 1960 är Johannes Persson med fru mantalsskrivna på Norra Bråten Lekvattnet. Två fastighetsbeteckningar finns med: Stensgårds Utskog 1:129 och Stensgårds Utskog 1:109. Samma fastighetsbeteckningar återfinns på kortets baksida.
Irmgard Henriksson


Johannes Persson m. makan Eva Severin o döttrarna Anne-Marie o Gunhild.

Skogvaktare Johannes Persson f 1894.
Gift 1923 med lärarinnan Eva Severin f 1889 Nyköping Södermanland.
Barn: Anne-Marie f 1925, Gunhild f 1928, Birgit f 1930.
Bor 1941 i Vittjärns skolhus.
Bor 1946, 1950 och 1960 på N. Bråten Stensgårds Utskog.
Mantalslängd 1941, Sveriges befolkning 1950 och 1960.
Johannes Persson (Jossi) skrev 1972 boken Ödetorp i Lekvattnet.
Irmgard Henriksson


Huset finns strax norr om mellanbråten, uppe i skogsbrynet.
Daniel Högfeldt


Kollade lite närmare. Ser ut som farjtak. Snyggt!
Bodiil Nordquist