Rabakkoberg

Ett litet ödetorp, som ligger på hemmanet Norra Lekvattnet c:a 200 meter väster om sportstugan Rabakkoberg. Han som under första hälften av 1800-talet började odla och bodde där, hette Petter Olofsson. Hans hustru hette Marit Magnusson. De hade en son, som hette Johan samt två döttrar: Hedda och Maja. så var det o.ä. dottern Annika Nilsdotter. När de flyttade därifrån, övertogs torpet av en som hette Jon Nilsson, och hans hustru hette Annika Hallstensdotter. De hade fyra söner: Nils-Johan, August, Jon och Olof. De var de sista, som bodde där och torpet skulle ha blivit öde på 1880-talet. Det köptes av Olof Olsson, Kyrkåsen, och äges nu av hans yngste son, Hugo Olsson, Kyrkåsen. Stenrösen visar var stugan stått och även märken efter gamla åkrar fanns kvar så sent som på 1950-talet.