Rönnberg, Mattesgården

Ett ödetorp, som ligger på hemmanet Norra Lekvattnet och mitt i byn Rönnberg. Den första som omnämdes, bodde där i mitten av 1700-talet. Han hette Jan och hade en son, som var född 1791. Han hette Sigfrid Jansson och hans hustru hette Marit Mattsdotter. De hade två söner, Mattes och Jan. Sigfrid Jansson blev uttagen som knekt, och var med i slaget vid Leipzig samt vid Eda Skans och i Norge 1814. När han kom från Eda skans, hade han med sig en lindplanta, som var ett par decimeter lång. Han tyckte att det skulle vara roligt att försöka sätta den i Rönnberg, ty detta trädslag fanns inte där. Den växte och frodades och för två år sedan 1968 mättes den av Lars Larsson, Rönnberg och – hör och häpna! Den mätte vid brösthöjd två meter och tre decimeter. Sigfrid Jansson hade knektnamnet Skyldig. Han hade en årlig livränta på 18 riksdaler riksm. Sonen Mattes gifte sig med en som hette Karin Olsdotter, från Granberg i Fryksände. De var ett arbetsamt folk, som strävade med kreatur hela sitt liv och led aldrig nöd. Mattes var en storjägare och när hans lodbössa talade, var det inte gott att vara villebråd. Han dog år 1909 och då flyttade änkan till en släkting i Granberg, där hon sedan dog. Rönnberg köptes av Olof Olsson, Kyrkåsen, och det var flera som bodde där mindre perioder. Den sista som bodde där var Axel Jönsson från Josefsberg och hans hustru Jenny Kvernmon. De bodde där endast ett par år och torpet blev öde år 1938. Inägorna är helt beväxt med skog, men den vackra linden visar var bebyggelsen var och kan berätta en 160 års gammal saga. Mattes sade: Tänk, en fin sammerkväll skull ne hör, se vackert dä vesker i linna.


Fornsök

Google maps