Vallis

Ett ödetorp på hemmanet Norra Lekvattnet, som ligger söder om Kissalamp efter gångstigen, som går mellan Kissalamp och Ritaberg. Där bodde vid sekelskiftet 18-1900 en som hette Erik. Hans son Sigfrid Eriksson var född år 1819. Hans hustru hette Maria Henriksdotter född 1829. De hade två söner: Henrik född 1850 och Johan, född 1853, samt en dotter som hette Karin. så står en antecknad där, som heter Karin Jansdotter, född 1795, samt o.ä. sonen Mattes Mattsson. Karin torde vara moder till Sigfrid Ersson. Under 1800-talets senare hälft bodde en där som hette Magnus Magnusson och gick under namnet Valli-Magnus. Hans hustru hette Maria. De hade en dotter, som hette Kristina samt en son, som hette Viktor. De reste till Amerika och torpet blev öde år 1905. Torpet äges av Arvid Nilsson i Luken och hans hustru Gunborg Jonasdotter. Det är nu helt beväxt med skog men lämningar efter bebyggelsen finns ännu kvar.


Vallis
Loge Vallis. Foto från 1950-tal enl Britta Orainen från Kissalamp.
Uppgiftslämnare: Irmgard Henriksson

valli

Fotograf:Bodiil Nordquist