Enmyren

Ett öde torp, som ligger söder om gården Ormberg efter vägen till Gräsmark. I början av 1900-talet stod en del av husen kvar och syntes till vägen. Den som enligt kyrkboken 1851 bodde där, var en som hette Per Eriksson, född 1801. Hustrun hette Ingeborg Jönsdotter, född 1796. De hade två döttrar: Maria född 1838 och Gertrud född 1826. Sedan bodde där torparen Jöns Jönsson född 1828. Hans hustru hette Karin Hallstensdotter född 1829. De hade sonen Jon. Födelseår saknas. Hur länge de var kvar på torpet kan med bestämdhet inte sägas, men det brukades under många år av grannarna, så det blev säkert öde före 1890-talet. Billerud A.B. är ägare och inägorna är beväxta med grov skog.