Åsen

Ett gammalt, litet torp, som låg på hemmanet Rådom vid Örälven c:a 1,5 kilometer norr om Sågtorp. Det fanns två ställen, Norra och Södra Åsen, och de som bodde där var en som hette Anders Jansson och hans hustru hette Annika Persdotter. De hade två söner, Halsten och Olof. Samma personer var kyrkskrivna på båda ställena, som hette Åsen. Det var mycket små torp och jakt och fiske torde vara huvudnäringen. Av namnet torde Örån vara fiskrik.