Bråtarna

Ett torp som ligger på hemmanet Örtärnshöjden och ligger längst ner i byn mot Örtjãrn. Enligt kyrkboken av 1851 så. bodde där först enkemann Jöns Mattsson och hans dotter Marja sant hans syster Kerstin Andersdotter. Som ägare kommer sedan Olof Olsson och hans hustru Kerstin Ersdotter. De hade fyra döttrar: Marie, Ingeborg, Karolina och Kristina, samt två söner: Erik och Olle. Gården försåldes till Billeruds A. B. och det blev sedan torpare som bodde där. I början av 1900-talet korn dit en som hette Olof Andersson från Nevåsmyren. Hants hustru hette Beda Jönsdotter och kom från Pålstorp. De hade fyra söner: Henning, Gustaf, Axel och Åke samt dottern Karin. Den siste som bodde på torpet var Per Larsson från Valkila och hans hustru Britta, född Berglund.bråtarnaBrôtan Örtjärnshöjden Fars barndomshem Bråtarna
Uppgiftslämnare: Bernt Olsson


Bråtarna

Rökstugubadstuga.
Foto: Nils Keyland. Nordiska museet.
Bråtarna Örtjärnshöjden.
Uppgiftslämnare: Irmgard
Henriksson


I Bråtarna bodde under första delen av 1900-talet Olof och Beda Andersson och deras barn Henning, Gustav, Axel, Åke, Bertil och Karin. Från 40-talet(?) bodde Alma och Axel Persson där. Deras barn var Elsy, Alf, Mats, Berit, Astrid, Gerd och Bert. Senare flyttade Britta och Per Larsson till Bråtarna från Valkila.
Ronny Jansson