Kärra

Ett ödetorp, som ligger på hemmanet Ganterud, norr om Rintberg. Den som enligt kyrkboken av 1851 bodde där, hette Per Persson och hans hustru hette Marit Jarisdotter. De hade tre döttrar: Karolina, Maria och Elisabet. De som bodde sist i Kärra hette Nils Olsson och han var broder till Johan Olsson, Kullen. Hans hustru hette Karin. De flyttade till Övre Framnäs i Lekvattnet i början av 1900—talet. Torpet brukades de sista åren av Johan Olsson, Kullen. Det är nu beväxt med skog och endast murröset visar var torpet har varit.