Kuja

En boplats, som bestod av en jordkoja, på hemmanet Örtjärnshöjden. Den var belägen öster om Örjärn efter vägen till Mårbacken. Den som bodde där hette Per Jonsson och hans hustru hette Karin Jansdotter. De hade två döttrar, Anna och Karolina, samt hustruns o.ä. dotter Karin Gudbrandsson. Den som sist bodde dër hette Olof Andersson Fjellner. Kuja blev öde i början av 1880-talet.