Rintberg, nedre torpet

Ett ödetorp på hemmanet Örtjärnshöjden, som är beläget nerom det förut omskrivna Rintberg. Den som först bodde där hette Per Persson och var född 1808 och hans hustru hette Karin Ersdotter, född 1810. De hade en son, som hette Per, född 1838, och en dotter som hette Lisa, född 1848. Sedan bodde en där, som hette Per Jönsson och hans hustru hette Kerstin Bengtsdotter. De hade tre döttrar: Karolina, Inga Maria och Anna Kristina. De var troligen de sista som bodde där. Torpet blev öde på 1870-talet och är nu helt beväxt med skog.


Google maps
Fornsök